Tuyển dụng tháng 2/2018: 36 NVKD Bất động sản

– Bạn là sinh viên mới ra trường? – Bạn đang tìm một môi trường để phát triển bản thân? – Bạn đang muốn được đào tạo chuyên nghiệp? ————————————— 1. Công ty Bất động sản Tuấn 123 —————————————– 2. Vị trí tuyển dụng + Chuyên viên kinh doanh Bất động sản. – Số lượng: […]

Tuyển dụng Tháng 11: 30 NVKD Bất động sản

– Bạn là sinh viên mới ra trường? – Bạn đang tìm một môi trường để phát triển bản thân? – Bạn đang muốn được đào tạo chuyên nghiệp? ————————————— 1. Công ty Bất động sản Tuấn 123. – Chính nhân quân tử. – Hoa hồng cao nhất thị trường Bất động sản: 3 – […]

Tuyển NVKD Bất động sản Tháng 7

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 7. – Bạn là sinh viên mới ra trường? – Bạn đang tìm một môi trường để phát triển bản thân? – Bạn đang muốn được đào tạo chuyên nghiệp? ————————————— 1. Công ty Bất động sản Tuấn 123. – Chính nhân quân tử. – Hoa hồng […]