Tuyển dụng Tháng 7/2017

TUYỂN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 7. – Bạn là Môi giới nhà đất với hoa hồng quá thấp? – Bạn là Môi giới Căn hộ đã chán cảnh cắt máu? – Bạn là Môi giới không được đào tạo bài bản? – Bạn là Môi giới tự phát làm việc nhỏ lẻ? – Bạn là […]

Nhân viên kinh doanh Bất động sản quận Cầu Giấy

TUYỂN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI QUẬN CẦU GIẤY. – Bạn là Môi giới nhà đất với hoa hồng quá thấp? – Bạn là Môi giới Căn hộ đã chán cảnh cắt máu? – Bạn là Môi giới không được đào tạo bài bản? – Bạn là Môi giới tự phát làm việc nhỏ lẻ? – […]

Nhân viên kinh doanh Bất động sản quận Ba Đình

TUYỂN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI QUẬN BA ĐÌNH. – Bạn là Môi giới nhà đất với hoa hồng quá thấp? – Bạn là Môi giới Căn hộ đã chán cảnh cắt máu? – Bạn là Môi giới không được đào tạo bài bản? – Bạn là Môi giới tự phát làm việc nhỏ lẻ? – […]

Nhân viên kinh doanh Bất động sản quận Hoàn Kiếm

TUYỂN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI QUẬN HOÀN KIẾM. – Bạn là Môi giới nhà đất với hoa hồng quá thấp? – Bạn là Môi giới Căn hộ đã chán cảnh cắt máu? – Bạn là Môi giới không được đào tạo bài bản? – Bạn là Môi giới tự phát làm việc nhỏ lẻ? – […]

Nhân viên kinh doanh Bất động sản quận Thanh Xuân

TUYỂN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI QUẬN THANH XUÂN. – Bạn là Môi giới nhà đất với hoa hồng quá thấp? – Bạn là Môi giới Căn hộ đã chán cảnh cắt máu? – Bạn là Môi giới không được đào tạo bài bản? – Bạn là Môi giới tự phát làm việc nhỏ lẻ? – […]